გათვალისწინება

8

გათვალისწინება  რაიმეს წინასწარ განსაზღვრა, წინასწარ მხედველობაში მიღება, წარმოდგენა, განჭვრეტა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია  ქვევით, მარცხენა წინ, ორივე ხელზე გაშლილია ცერი, საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.