გათეთრება

5

გათეთრება   თეთრი ფერის დადება, თეთრად გახდომა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი  „თეთრი“ ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული, ცერით და საჩვენებელი თითით წრე იკვრება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ხელი ეხება მკერდს, მომდევნო ფაზაში გაშლილია თითები და ქვევით ჩაწეული შუა თითი; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული დინამიკური  სიტყვა-ჟესტი „თვალის მოჭრა“ ორივე ხელზე გაშლილია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტებს,  მარჯვენა ხელისგული  მიმართულია სხეულისკენ, მარცხენა წინ, მარჯვენა საჩვენებელი თითი ეხება მარცხენა საჩვენებელ თითს და ზევით გადაადგილდება რკალური ტრაექტორიით. ჟესტი სრულდება მკერდისა და მხრების დონეზე.