გასტუმრება

2

გასტუმრება   ვალის გადახდა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ვალი“ გაშლილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, სრულდება მოძრაობა სხეულისკენ და ხელი გაშლილი  თითებით ეხება ყელს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გასტუმრება“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, მარჯვენა ხელი ზემოდან ადევს მარცხენას და  რკალური ტრაექტორიით მოძრაობს წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.