გასკდომა

1

გასკდომა    სკდომით გაყოფა, გაპობა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართული და  ერთმანეთთან ახლოს მიტანილია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.