გარიცხვა

2

გარიცხვა   სიიდან ამოშლა, გაგდება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია სიტყვა-ჟესტი „ორხელიანი, ასიმეტრიული, ჟესტის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია სიტყვა-ჟესტი „წაშლა“ / „ამოწერა“     გაშლილი თითებით ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელისგული ქვევითაა მიმართული, გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები მუშტადაა შეკრული, მარჯვენა ხელით სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ და საჩვენებელი თითი ეხება მარცხენა ხელისგულს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გაგდება“ მარჯვენა ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, ხოლო მარცხენა სხეულისკენ, თითები მუშტადაა შეკრული, ზემოთ განთავსებული მარჯვენა ხელი იდაყვშია მოხრილი, ბოლო ფაზაში მარჯვენა ხელი ზედ ადევს მარცხენა მაჯას, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.