გაფრთხილება

10

გაფრთხილება   მოსალოდნელი საფრთხის  წინდაწინ მითითება, თქმა, შეტყობინება, რჩევის მიცემა მითითება სიფრთხილის გამოსაჩენად

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სახისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია  მუშტად, საჩვენებელი თითი ეხება თავს და ქვევით მოძრაობს, ბოლო ფაზაში მარცხნივ მიმართულია ხელისგული მოხრილი საჩვენებელი თითით, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.