გაფრენა

9

გაფრენა    ფრენა, ფრენით წასვლა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, იდაყვებში განზე გაწულია ხელები,  ქვევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული თითებით, ორივე ხელი ზევით გადაადგილდება სინქრონულად. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.