განცხადება

1

განცხადება  საქვეყნოდ თქმა, გამომჟღავნება, წერილობითი ან ზეპირი უწყება, ცნობება რაიმეს ან ვინმეს შესახებ

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ფორმა, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, მარცხენა   მარჯვნივ, ერთმანეთზე მიდებულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს და ქვევით მოძრაობს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „შეტანა“ მარცხნივ მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, სრულდება მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.