განცალკევება

045

განცალკევება    ვინმესგან ან რამისგან გამოყოფა ცალკე დაყენება, განსხვავება, გამორჩევა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი, მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, მარჯვენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია მარცხნივ, ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელი ასრულებს რკალურ ტრაექტორიის განმეორებად მოძრაობას მარცხნივ-მარჯვნივ და ეხება მარცხენა ხელს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.