განსხვავება

1

განსხვავება   ნიშანი, რომლითაც ერთი საგანი მეორისაგან გამოირჩევა, განსხვავდება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტებს, რკალური ტრაექტორიით სრულდება განმეორებადი, მონაცვლებითი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.