განაწილება

5

განაწილება   დაყოფა და დარიგება, ყველასთვის თავ-­თავისი წილის მიცემა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია  მარცხნივ, მარცხენა მარჯვნივ, ხელები გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული თითებით ერთმანეთზე ჯვარედინად არის დაწყობილი, მარჯვენა ხელი მარცხენაზეა განთავსებული, სრულდება მოძრაობა ქვევით და ბოლო ფაზაში ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე და ოდნავ ქვევით.