გამრუდება

3

გამრუდება    სწორი ხაზიდან გადახვევა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ერთ დონეზე ჰორიზონტალურად განთავსებული, ერთმანეთზე მიდებული ხელისგულები გაშლილი თითებით, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.