გამოცნობა

4

გამოცნობა    მიხვედრა, შეტყობა, გაგება, ამოცნობა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია ქვევით, გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, საჩვენებელი თითი შუბლზეა მიდებული, და ქვევით მოძრაობს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთზე გადაჭდობილია ხელები, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია  ქვევით, მარცხენა  ზევით. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.