გამოშვება

5

გამოშვება    სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსი

   

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია თითები, შუა თითები ქვევითაა ჩაწეული და ეხება მკერდს, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.