გამოსავალი

8

გამოსავალი    საიდანმე გამოსასვლელი გზა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური

სიტყვა-ჟესტი „გზა“ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ქვევით დაშვებული თითებით, ორივე ხელით სრულდება კლაკნილი ტრაექტორიის, სინქრონული მოძრაობა წინ; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მიზანი“  ერთმანეთისკენ მიმართულია წინ წაწეული ხელისგულები გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი წინ გადაადგილდება და ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.