გამგე

5

გამგე     ვინც მმართველობს, გამგებლის მოვალეობას ასრულებს, განაგებს, მართავს

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი,  მუშტებად შეკრული თითებით და ცერებზე შემოხვეული საჩვენებელი თითებით ხელისგულები მიმართულია ერთმანეთისკენ, სრულდება მოძრაობა უკან, სხეულისკენ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.