გამახვილებული

3

გამახვილებული   წამახული, გაბასრებული, გამძაფრებული, გამწვავებული

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ყურადღება“ – ხელისგული ქვევითაა მიმართული, გაშლილი და მარცხნივ მიმართულია შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება განმეორებადი  მოძრაობა ზევით-ქვევით, გაშლილი თითები ეხება ნიკაპს;  ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „მოსმენა“ წინ მიმართულია გაშლილი ხელისგული, ზევით მიმართული, ოდნავ მოხრილი თითებით ხელი განთავსებულია ყურთან. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და ყელის  დონეზე.