გალია

5

გალია    მავთულის ან რკინის ბადით შემოზღუდული სადგომი ცხოველებისა ან ფრინველებისათვის

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ერთმანეთისკენ და ქვევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით, თითები წვერებით ერთმანეთს მსუბუქად ეხება, სრულდება მოძრაობა ჯერ

განსვლითი და შემდეგ ქვევით მიმართული ტრაექტორიით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.