გაძღოლა

1

გაძღოლა       წინ სვლა და გზის ჩვენება, ხელმძღვანელობა, თაოსნობა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ქვევით, მუშტად შეკრული თითებით და ზევით აწეული ცერით მარცხენა ხელისგული მიმართულია მარჯვნივ, ორივე ხელი მარცხნივ მოძრაობს სინქრონულად. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.