გადასვლა

5

გადასვლა   1. რაიმეს გადალახვით, გავლით წასვლა, გადავლა; 2. ადგილის გამოცვლა, ახალ ადგილზე წასვლა (საცხოვრებლად, სამუშაოდ, სასწავლებლად…)

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია ქვევით, გაშლილი და წინ მიმართულია ზედა ფალანგებში მოხრილი საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.