გადასხმა

8

გადასხმა    1. სითხის ერთი ჭურჭლიდან მეორეში გადაღვრა, ჩასხმა; 2. გადაქცევა, გადაღვრა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილია ნეკი და ცერი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.