გადამდები

10

გადამდები     რაც გადაედება, რაც გადადის სხვაზე

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ფორმა, მარჯვენა ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული, მარცხენა წინ, საჩვენებელი თითები ერთმანეთზეა გადაჭდობილი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა წინ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.