გადაკვრა

7

 

გადაკვრა   ზევიდან დაკვრა, გადაფარება და მიმაგრება, მიკვრა რაიმეს ზედაპირზე

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და წრიულად მოხრილი ცერი და საჩვენებელი თითებით გამოსახულია ღია წრეები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.