გადაკითხვა

8

გადაკითხვა  თავიდან ბოლომდე წაკითხვა, მთლიანად წაკითხვა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული ქვევითაა

მიმართული, გაშლილია შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ხელი ქვევით გადაადგილდება, წინ გაწეული მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.