გაბრუება

2

გაბრუება   თავბრუს დახვევა,  დარეტიანება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „აზრი“ ხელისგული მიმართულია ქვევით, გაშლილი საჩვენებელი თითი ეხება საფეთქელს, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური, პანტომიმური ფორმა, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად,  სრულდება განმეორებადი წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.