გაადვილება

1

გაადვილება     გაიოლება, გამარტივება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია სხეულისკენ, თითების წვერები ერთმანეთისკენაა მიმართული, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, ხოლო მარცხენა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.