ეჭვიანი

7

ეჭვიანი    ვინც ყველაფერს ეჭვით უყურებს, ეჭვით, უნდობლობით  შეპყრობილი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგულები, შუა თითების წვერები ეხება ცერებს, დანარჩენი თითები გაშლილია, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, სინქრონული მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.