ერთობა

8

ერთობა   ერთიანობა, ერთსულოვნება, ერთი პირის ქონა, თანხმობა, ერთმანეთისათვის მხარის მიცემა, სოლიდარობა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, წრიულად მოხრილი თითებით, ზეცით აღმართული ცერებით, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა ერთმანეთისკენ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.