ეშხიანი

5

ეშხიანი   ეშხის მქონე,  ტურფა, მომხიბლავი, მიმზიდველი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „სახე“   ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და სახისკენ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება წრიული მოძრაობა სახის გარშემო; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „მშვენიერი“ ზევით მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი თითების წვერები ეხება ცერებს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და  მკერდის დონეზე.