ეშმაკობა

4

ეშმაკობა    მოხერხებულობა, გაქნილობა, მზაკვრობა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული, ცერი და

საჩვენებელი თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ხელი ეხება ლოყას, სრულდება განმეორებადი  მოძრაობა წინ და უკან.

ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.