ენა

9

ენა  1. პირის ღრუში მოთავსებული მეტად მოქნილი და მოძრავი კუნთოვანი ორგანო, რომელიც გემოს გამგები და სამეტყველო ბგერათა მაწარმოებელია; 2. ენა არის ურთიერთობისა და აზრთა გაზიარების საშუალება

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი საჩვენებელი თითები ეხება ტუჩებს, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.