ელიტა

8

ელიტა   ადამიანთა დაწინაურებული, წარმატებული ჯგუფი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „საზოგადოება“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ქვევით მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია  მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა და ხელები ერთმანეთს უახლოვდება; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ეთიკა“ ნიკაპთან განთავსებული ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, გაშლილი ცერი და საჩვენებელი თითებით ღია წრეა გამოსახული და თითები ეხება ლოყებს, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძარაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.