ეგოიზმი

4

ეგოიზმი    საზოგადოებრივ ინტერესებზე წინ საკუთარი ინტერესების დაყენება, მხოლოდ პირად კეთილდღეობაზე ზრუნვა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ყელს ქვევით განთავსებული ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, გაშლილი ცერი და საჩვენებელი თითებით ღია წრეა გამოსახული და თითები ეხება მკერდს, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.