ეგოისტი

5

ეგოისტი  პირი, რომელიც საკუთარ ინტერესებს საზოგადოებრივ ინტერესებზე წინ აყენებს, ეგოიზმით შეპყრობილი, პირადი კეთილდღეობისათვის მზრუნველი, თავკერძი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია წელის არეში განზე გაწეული ხელისგულები, გაშლილია ცერი და ნეკი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა სხეულისკენ და თითები ეხება გვერდებს. ჟესტი წარმოდგენილია წელის დონეზე.