ძეხვი

4

ძეხვი  _  საქონლის ნაწლავში ჩატენილი დაკეპილ-შეკაზმული ხორცი

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მარცხენა ხელისგული წრიულად მოხრილი თითებით, ქვევით მიმართულია მარცხენა ხელის ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელისგული გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.