დაზღვევა

10

დაზღვევა _  თადარიგის დაჭერა ყოველგვარი პასუხისმგებლობის, უსიამოვნების თავიდან ასაცილებლად

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა, სხეულისკენ და ზევით მიმართულია ხელისგული წრიულად მოხრილი თითებით,  ხელი ეხება მკერდს, სრულდება განმეორებადი  მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დაცვა“ _ წინ მიმართულია ხელისგულები მუშტად შეკრული თითებით, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.