დავიწყებული

4

დავიწყებული _  მეხსიერებიდან ამოშლილი, ხსოვნიდან გამქრალი, დავიწყებას მიცემული

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნივ მიმართული და შუბლთან ახლოს მიტანილია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, ბოლო ფაზაში გაშლილი და ზევით მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრავენ მუშტად. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.