დავიწყება

3

დავიწყება _ მეხსიერებიდან (ხსოვნიდან) ამოშლა, გაქრობა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართული და შუბლზე მიდებულია ხელისგული გაშლილი თითებით, სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ და ბოლო ფაზაში მუშტად შეკრული თითებით განზე გაწეულია ხელი. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.