დავალიანება

6

დავალიანება  _ ვალებში ჩავარდნა, ვალების ქონა, ოფიციალური ვალი (დაწესებულებისა)

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა სხეულისკენ და გაშლილი თითებით ხელი ეხება ყელს. ჟესტი წარმოდგენილია ყელის დონეზე.