დაწევა

5

დაწევა    _     სადევნ ობიექტთან, ინტერესის საგანთან მიახლოება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით   ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული, ზევით აწეულია ცერები, ზემოთ განთავსებული მარჯვენა ხელი ქვევით და მარცხნივ მოძრაობს და ცერთან ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.