დაწერა

6

დაწერა   _ ასოების ან ციფრების გამოსახვა ქაღალდზე ან სხვა მასალაზე, სიტყვის ან რაიმე შინაარსის ასოების საშუალებით გამოხატვა, გადმოცემა

 

ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით, მარცხენა ხელისგულის ზემოთ განთავსებული მარჯვენა ხელისგული მიმართულია ქვევით, თითები ერთად მოხრილია ზედა ფალანგებში და ცერი ეხება საჩვენებელი თითის წვერს, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ და ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.