დათხოვნა

5

დათხოვნა  _ წასვლის ნებართვის მიცემა, გაშვება, გასტუმრება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელზე საჩვენებელი თითი და ცერი ერთმანეთს წვერებით ეხება,  დანარჩენი თითები გაშლილია, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა ზევით და განზე. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.