დასხმა

10

დასხმა  _  სითხის ჩაშვება რამდენიმე ჭურჭელში, ჩასხმა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილია ცერი და ნეკი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, რკალური ტრაექტორიით სრულდება სამჯერადი, განმეორებადი მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.