დაფიქრება

7

დაფიქრება  _ ფიქრის რამეზე მიპყრობა, ფიქრს მიცემა; საგონებელში ჩავარდნა

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია ქვევით, გაშლილი საჩვენებელი თითი ეხება შუბლს საფეთქელთან, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.