დაჯავშნა

8

დაჯავშნა  _ ჯავშნის დადება, რისამე ხელუხლებლად დაცვა, შენახვა გარკვეულ დრომდე

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია მარცხნივ, მარცხენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით მიმართულია მარჯვნივ, მარჯვენა ხელი მარცხნივ მოძრაობს და მუშტად შეკრული თითებით ეხება გაშლილ მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.