დაჯახება

9

დაჯახება  _ რამეზე, ერთმანეთზე მაგრად მიხლა, მიხეთქება, დატაკება, დაძგერება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, განზე გაწეული იდაყვებით სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები მუშტებად შეკრული თითებით, ხელები ერთმანეთისკენ სინქრონულად მოძრაობს და ბოლო ფაზაში ეხება ერთმანეთს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.