დაღმა

8

დაღმა _  ქვევით, თავქვე, დაბლა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და

წინ მიმართული თითებით, დახრილი ტრაექტორიით ხელი მოძრაობს ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.