დაღლილი

7

დაღლილი  _ ღონეგამოლეული, ქანცგაწყვეტილი, დაქანცული

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, გაშლილი თითებით მარცხენა მკლავთან სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული გაშლილი თითებით, ხელი სხეულისკენ მოძრაობს და ეხება მკლავს, ბოლო ფაზაში ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.