დაბალი

10

დაბალი  _ მცირე სიმაღლისა, ქვევიდან ზევითკენ მცირე ზომისა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ და ქვევით მიმართულია ხელისგული, ერთმანეთთან შეტყუპებული თითები გაშლილია, ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილი და მარჯვნივ მიმართული, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.