და

054

და _ მაერთებელი კავშირი (ფრაზის ორი ერთგვარი წევრისა ან ორი წინადადების)

 

ფორმა მოცემულია ძველი ანბანის დაქტილებით (დ, ა).